Ullakoita4-me.jpg

Pidetään huolta talostasi

Ylä­poh­jal­la on monta tehtävää.

Vinttiin eli yläpohjaan liittyy monta rakennusosaa, joiden kuntoa harvemmin säännöllisesti kontrolloidaan. Vesikate suojaa vesi- ja lumisateelta. Aluskate ohjaa vesikatteen läpi päässeen veden vintin ulkopuolella ja vähentää katteen sisäpuolista huurtumista. Usein talon il­man­vaih­to­ka­na­vis­to kulkee yläpohjan kautta eristettynä ilmanvaihtokoneelta huonetiloihin. 


Reunavasteiden ja tuulenohjaimien tehtävänä on ehkäistä tuulen vaikutusta yläpohjassa. Lämmöneriste vähentää lämmön hukkaa talvella ja ehkäisee helteen tunkeutumista sisätiloihin kesällä. Ilman- ja höyrynsulku läm­mö­ne­ris­te­ker­rok­sen alla estää lämpimän sisäilman sisältämän kosteuden tiivistymisen rakenteisiin lämmityskaudella. Kulkusillat mahdollistavat yläpohjassa tehtävät säännölliset tarkistukset ja mahdolliset huoltotoimenpiteet. Hormien paloeristeet suojaavat puurakenteita tulipaloriskeiltä.

Termex_Markus_logo-me.jpg

Termex-Eris­tys­pal­ve­lu laittaa vintit kuntoon kerralla!

Vintit kuntoon -palvelu sisältää mm:

  • Lisäeristyksen Sidox-tekniikalla
  • Hormien paloeristykset
  • Aluskatteen korjaukset
  • IV-putkien lisäeristykset 
  • Kulkusiltojen asennukset
  • Tuulenohjaimet tarvittaessa
  • Tuuletuksen parantamisen


Puhalluskuva2-me.jpg

Li­säe­ris­tä­mäl­lä Termex-Sel­lu­vil­lal­la parannat kotisi asu­mis­viih­tyi­syyt­tä ja säästät huo­mat­ta­vas­ti läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­sa.

Termex-Sel­lu­vil­la -kaikkien aikojen eriste.

Termex-Selluvilla on ekologisesti lajitellusta keräyspaperista kuiduttamalla valmistettu palo- ja kosteusturvallinen pu­hal­lus­läm­mö­ne­ris­te moderniin rakentamiseen. Hengittävä Termex-Selluvilla mahdollistaa dynaamisen rakenteen tasaamalla sen kosteusvaihteluita ja näin edesauttaa ylläpitämään ihanteellista sisäilmaa kodissasi. 


Talvella lämmin, kesällä viileä – hyvä lämmöneriste pitää huonelämpötilan miellyttävänä niin kesähelteillä kuin paukkupakkasillakin. Vedoton, tasainen huonelämpö sekä erinomainen sisäilma takaavat asumismukavuuden.


Hyvin eristetty, ajanmukainen yläpohja nostaa rakennuksen arvoa, lisää asumisviihtyisyyttä sekä vähentää energiakulutusta ja CO2-päästöjä.


Alapalkki-me.png

Ota yhteyttä

Termex-Eriste Oy

Ilolantie 14

43100 Saarijärvi

p. 0207 809 880

termex@termex.fi

#Vintit kuntoon

Vintit Kuntoon -palvelun tarjoaa valtakunnallisesti Termex-Eriste Oy:n li­säe­ris­tys­asian­tun­ti­jat. 

Li­sä­tie­toa

© Termex-Eriste Oy 1988-2021. Kaikki oikeudet pidätetään.