”Tätä voisi kutsua todelliseksi ammattitaidoksi!”

 – Aatto Virta, isännöitsijä, Espoo

 

Talo sai päälleen kunnon palttoon

Heti eris­tä­mi­sen jälkeen huomasi, että huoneet läm­pe­ni­vät ja vedon tunne hävisi.

On kulunut jo yli 30 vuotta, kun talo saatiin valmiiksi Seinäjoen Pirinkadulle. Siitä tehtiin parempi, mitä siihen aikaan oli tapana. Yläpohjassa on eristettä 40 cm ja seinissäkin 20 cm ja ikkunoissa on 4 lasia.

– Pitkään tuota lisäeristystä mietittiin, mutta oli hyvä kun se tuli tehtyä, pohdiskelee Matti Latvala. Lämmityskulut alenivat jonkinverran, mutta tärkeintä ehkä oli työ- ja makuuhuoneen vedontunteen poistuminen.

Termexin pojat tekivät huolellista työtä

Latvalan talon lisäeristys tehtiin vuoden 2009 keväällä, joten käytännön kokemusta on tullut jo pidemmältä ajanjaksolta. Heti lisäeritystyön jälkeen Matti antoi sähköpostilla palautetta. Hän kertoi, että nyt tuntuu kuin lämpö olisi tullut paremmin hyötykäyttöön, eikä menisi enää samalla tavalla harakoille. Ja tuntemus on edelleen sama kun useampi vuosi lisäeristämisestä on jo vierähtänyt. Samassa sähköpostiviestissä hän antoi tunnustusta hyvin tehdylle työlle. Villan pinta on tasainen ja sitä on kaikissa niissä paikoissa, joissa pitääkin.

Alkuperäisessä yläpohjan levyeristyksessä, huolimatta mo­ni­ker­rok­sel­li­suu­des­ta, oli rakoja, jotka täyttyivät tehokkaasti hienojakoisella puhallusvillalla. Myös ilmalämmitystalon putkien päälle tuli saumaton eristekerros.

Työssä meni tunti, kun puhaltajat hoitivat asian ja talo sai päälleen kunnon palttoon. Toinen miehistä oli vintillä ja ohjasi eristeen paikoilleen letkulla ja toinen asetti villaa puhalluskoneeseen. Talon isäntä kulki asentajan mukana ja seurasi puhallustyötä lähietäisyydeltä. Kun näki, miten hienojakoinen Selluvilla tunkeutui jokaiseen ahtaaseenkin kohtaan, tuli viimeistään vakuuttuneeksi tehdystä eristevalinnasta. Olisipa ollut jo vuosia aikaisemmin tiedossa, miten helppoa tämä lisäeristäminen on.

Talosta poistui veto

Ilmalämmitystalossa on totuttu ilman liikkeeseen, mutta talon toisessa päässä olevat huoneet tuntuivat ennen selkeästi vetoisilta. Heti eristämisen jälkeen huomasi, että huoneet lämpenivät ja vedon tunne hävisi.

– Ilmeisesti jostain alkuperäisen villan raoista lämpöä pääsi karkuun ja saattoi osasyynä olla sekin, että huoneet olivat tuloilmakanavan päässä, jolloin sinne ilma tuli vähän viileämpänä, arvioi asiaa Matti Latvala.

Vedon tunne voi syntyä tilaan, kun katossa on muuta pintaa kylmempiä kohtia, joissa sisäilma jäähtyy ja painon lisääntyessä se laskee alaspäin.

Varaa maksuton yläpohjan kuntotarkastus

Li­säe­ris­tyk­sel­lä säästöä ener­gia­ku­luis­sa

Säästöä on tullut noin 3000 kWh vuodessa, joka on jopa enemmän kuin ar­vioi­tiin.

Jyväskylän Palokassa asuva Heikki Oikari on tyytyväinen vuoden 2010 tammikuussa tehtyyn lisäeristykseen. Talo on valmistunut vuonna 1987 ja se sai vuonna 2004 lisää tilaa noin 50 neliömetriä.

Vanhan osan villan päälle tuprutettiin selluvillaa noin 200 mm ja uudelle osalle kivivillan päälle noin 100 mm. Li­säe­ris­tys­asian­tun­ti­ja oli arvioinut sähkö säästyvän noin 10-15%. Kulutus oli energiayhtiö Vattenfallin laskutuksen mukaan laskenut eristämisen myötä yli 19.000 kWh:sta noin 16.000 kWh:n.

Pääasiassa sähköllä lämmitettävää asuintilaa talossa on yhdessä kerroksessa 167 neliömetriä ja puolilämmintä varastotilaa 16 neliömetriä. Syksyllä ja keväällä lämmitystä avustaa ilmalämpöpumppu. Talossa on myös kahden savuhormin ympärillä yhteensä neljä ahkerasti käytössä olevaa tulisijaa.

Kesähelteillä aikaisempaa viileämpää ja äänieristyskin parani

Laajennuksessa ja myös aikaisemmin rakennetussa osassa eristys oli tehty rakennusmääräyksiä paremmiksi. Lämmönsäästön lisäksi saatiin Oikarin mielestä vähän odottamatonta etua eristyksestä. Talon peltikatolle tulleen sateen äänet vähenivät.

– Talon ympärillä oleva puusto ei kuumimpana kesäaikana varjosta taloa. Aurinko pääsee paistamaan vapaasti mustalle katolle. Eristämisen jälkeen on lämpötila pysynyt aikaisempaa alhaisempana, kertoo Heikki Oikari.

Katto on rakennuksen suurin julkisivu ja helleaikaan vesikaton alla on saunan lämpötilat parhaimmillaan yli 80°C. Yläpohjan lämmöneristeen paksuudella on suuri merkitys siihen, miten tämä lämpö siirtyy asuintiloihin. Mitä paksumpi eristekerros, sitä miellyttävämpänä pysyvät sisätilat helteillä.

Etelään olevista kookkaita ikkunoita varjostaa keskikesän aikaan pitkät räystäät, jotka vähentävät kuumimman auringon säteilyn vaikutuksia. Syksyllä ja keväällä auringosta saa sekä lämpöä että valoa sisään.

Varaa maksuton yläpohjan kuntotarkastus

Huk­ka­läm­pö kuriin.

Es­poo­lai­nen taloyhtiö päätti toteuttaa talven kyn­nyk­sel­lä yläpohjan kun­to­tar­kas­tuk­sen li­säe­ris­tyk­si­neen

”Lähestyin eri eristepalveluja tarjoavia yrityksiä ja pyysin tarjouksia. Kun olin ottanut tarjouksia vastaan, yksi oli selvästi yli muiden. Termex-Eriste Oy:n li­säe­ris­tys­asian­tun­ti­jan vastaus oli ammattitaidossaan ylivertainen. Hän paneutui kohteeseen, antoi tarkat työkuvaukset sekä arviot ja erittäin runsasta informaatiota puhallettavasta Termexin selluvilla-eristeestä. Päädyimme tekemään koko yläpohjan eristyksen kerralla kuntoon.

Termexin li­säe­ris­tys­asian­tun­ti­ja teki sekä yläpohjan kokonaisvaltaisen tarkastuksen että villoitti piiput ennen varsinaista eristeen puhallustyötä. Hän myös tarkisti yläpohjan kunnon kaikki mahdolliset palosuojaukset sekä hormien tiivistykset. Näin kaikki oli varmasti valmista itse lisäeristyksen puhallukseen. Tätä voisi kutsua todelliseksi ammattitaidoksi!”

Asennus sujui ripeästi ja ammattitaitoisesti, jopa tuntia ennen  sovittua. Puhallus ei myöskään häirinnyt asukkaiden elämää millään  tavalla, eikä jälkikäteenkään ole muuta kuin kehuja itse  työnsuorituksesta kuullut. Asumismukavuuskin on parantunut ja vedon  tunne vähentynyt. Nyt sitten odottelemme seuraavia hyötyjä, eli tulevaa  alhaisempaa sähkölaskua innokkaasti. Superkiitos vielä Termexin porukoille!”

Aatto Virta, isännöitsijä, Espoo

Varaa maksuton yläpohjan kuntotarkastus